hr | en

150 let fotografije na Slovenskem : 1839. - 1919.

title:
150 let fotografije na Slovenskem : 1839. - 1919. / (tekstovi Mirko Kambič, Brane Kovič, Peter Krečič ; prijevod Milan Mlačnik ; urednica Alja Predan)
publisher:
Ljubljana :  Mestna galerija , 1989
description:
177 str. : ilustr. ; 30 cm
place:
annotation:
Tekst usporedno na slov. i eng. jez .- Bibliograf. bilješke ispod teksta
language:
type:
genre:
location:
MDC library
collection:
Library   - Zbirka monografskih publikacija