hr | en

Izvještaj o radu Muzeja grada Iloka za 1977.

title:
Izvještaj o radu Muzeja grada Iloka za 1977.
place:
date:
1978
type:
inventory number:
A-1816
description:
Muzej ima 11 500 eksponata i 11 000 komada arhivskog materijala. U muzeju su postavljene: arheološka, povijesna (srednji vijek, Turski period i NOB) i etnografska zbirka (hrvatska, slovačka, ribarstvo, košaraštvo, vinogradarstvo) te galerija umjetnina. Tijekom godine je organizirano 13 izložbi.
collection: