hr | en

Izvještaj o radu Muzeja grada Iloka u 1981.

title:
Izvještaj o radu Muzeja grada Iloka u 1981.
place:
date:
1981
type:
inventory number:
A-1823
description:
U 1981. organizirano je 16 izložaba, nadopunjen je arheološki postav i postav Galerije, obrađivani su muzejski predmeti. Uz to obavljan je stalni rad na hemeroteci i Muzej je surađivao sa srodnim institucijama i sl.
collection: