hr | en

Arheološki materijal za Muzejsku zbirku (Nova Gradiška)

title:
Arheološki materijal za Muzejsku zbirku (Nova Gradiška)
place:
date:
1967
type:
inventory number:
A-2446
description:
Antun Bauer je zabilježio da se oko 20 kutija arheološkog materijala nalazi kod Nardelija u Slavonskom Brodu (koji bi trebao biti vraćen u Gradišku). Naknadno bilježi da je u Brodu još nekoliko slika koje se odnose na Novu Gradišku.
collection: