hr | en

Analitička vaga za numizmatičku zbirku Muzeja Slavonije

title:
Analitička vaga za numizmatičku zbirku Muzeja Slavonije
place:
date:
1955
type:
inventory number:
A-2644
description:
Antun Bauer je zabilježio da je analitička vaga koju je nabavio za numizmatičku zbirku Muzeja Slavonije precizna i da je u ormariću, platio je i račun poslao u Osijek. Cijena vage bila je 38 500 dinara.
collection: