hr | en

Adaptacije i prenamjena prostora u Starome gradu Sisak

title:
Adaptacije i prenamjena prostora u Starome gradu Sisak
place:
type:
inventory number:
A-3195
description:
Antun Bauer u opširnim bilješkama predlaže koncepciju postava zbirki te adaptaciju i prenamjenu prostora u Starome gradu Sisak. Sam prostor daje široke mogućnosti samo ga treba znati iskoristiti jer je taj "prostor sam po sebi muzej", navodi Bauer.
collection: