hr | en

Atribucija muzejskih predmeta iz Muzejske zbirke (Topusko)

title:
Atribucija muzejskih predmeta iz Muzejske zbirke (Topusko)
place:
date:
1967
type:
inventory number:
A-3739
description:
Atribucija kamenih fragmenata koje se nalaze u Muzejskoj zbirci u Topuskom i opće karakteristike i razlike u srpskoj i hrvatskoj, muškoj i ženskoj nošnji. Pola teksta je na slovenskom jeziku, a pola na hrvatskom jeziku.
collection: