hr | en

-Informacija o stavu Gradskog muzeja Vukovar u vezi s doseljenjem garnizona Jugoslavenske armije dvorac

title:
-Informacija o stavu Gradskog muzeja Vukovar u vezi s doseljenjem garnizona Jugoslavenske armije dvorac
place:
date:
1953
type:
inventory number:
A-4206
description:
Ante Eugen Brlić javlja kako će kolektiv Domaćinske škole smještene u dvorcu Eltz zauzeti negativan stav u vezi sa svojim iseljenjem iz dvorca i smeštanjem garnizona Jugoslavenske armije u dvorac.
collection: