hr | en

Arheološki nalazi Kriva Bara u Vukovaru

title:
Arheološki nalazi Kriva Bara u Vukovaru
place:
date:
1954
type:
inventory number:
A-4236
description:
Nedaleko od željezničke stanice Borovo odvaja se cesta naselja Kriva Bara pronađeno je prolikom radova na cesti 14 ljudskih kostura. Prikom pregleda nalazišta ustanovljeno je da su muški kosturi iz ranog srednjeg vijeka-pripadali su bjelobrdskoj kulturi.
collection: