hr | en

Arheološki nalaz u Vukovaru-lokalitet Lijeva Bara

title:
Arheološki nalaz u Vukovaru-lokalitet Lijeva Bara
place:
date:
1951
type:
inventory number:
A-4798
description:
Na lokalitetu Lijeva Bara, vlasnice Barbare Janković radnici sadili vinograd i pritom pronašli ostatke ljudskih kostiju, lubanju i keramičke ulomke posuda, narukvice, ogrlice. Prof Gorenc će obraditi nalaze. Predmeti su fotografirani.
collection: