hr | en

Bauerov koncept za pismo Gradskom muzeju Vukovar

title:
Bauerov koncept za pismo Gradskom muzeju Vukovar
place:
date:
1967
type:
inventory number:
A-5156
description:
Bauer u bilješci koju namjerava prepisati u pismo kaže kako ga boravak u Vukovaru nije uvjerio da će inventiranje biti završeno u postavljenom roku. navodi kako godinama traži točne podatke i kako je poslao konačan zahtjev.
collection: