Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2010.

prošireni naslov:
Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2010. : Muzeji za društveni sklad : 30. godina Međunarodnog dana muzeja u Hrvatskoj = International Museum Day : Museums for social harmony
autor:
Ljubičić, Boris  (dizajner)
suradnik:
Ljubičić, Boris  (fotograf) ; Studio International  (priprema) ; Tiskara Meić  (tisak)
mjesto:
datacija:
2010. g.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: v = 100 cm; š = 70 cm;
vrsta građe:
opis:
Tema "Muzeji za društveni sklad" simbolički je na plakatu predstavljena s dva dorska stupa s Partenona atenske akropole, između kojih je u perspektivi spomenuti natpis. Autor se vodio idejom o ljepoti i skladu te iznimne arhitektonske cjeline, iz koje je za ilustraciju odabrao motiv kanelira s predstavljenih stupova. Vertikalni ritam kanelira istaknut je u naizmjeničnom izmjenjivanju svjetla i sjene na geometrijski oblikovanoj površini stupova. Motiv svjetla i sjene, kao dualistički princip, simbolički je potenciran rukama, koje se javljaju kao „neprirodna“ intervencija između savršenih stupova. Na taj način autor kulturnu baštinu suprotstavlja čovjekovom djelovanju u sadašnjosti. S jedne strane, ruke simboliziraju sveopću kreaciju, pa tako i samog Partenona, kao i zaštitu svega onoga što iziskuje baština. No, one su i simbol destrukcije svega što je stvarano. Ideja društvenog sklada ljudska je težnja prisutna kroz tisuljeća koja je stalno u ekvilibriju s perfekcionizmom čiji dosezi ostaju kao trajne vrijednosti. Tako da uloga muzeja danas, uz tradicionalnu misiju sakupljanja, čuvanja, dokumetiranja i prezentacije materijalnih artefakata, ima i druge aspekte. Organiziranjem različitih muzejskih programa potiče se spoznaja korisnika ovih institucija o kulturnim, znanstvenim te civilizacijskim vrijednostima.
inventarna oznaka:
8714