Povijesni pregled i izvještaj o radu do 1956. Gradskog muzeja Bakar

naslov:
Povijesni pregled i izvještaj o radu do 1956. Gradskog muzeja Bakar
mjesto:
godina:
1956. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-952
opis:
Bilješke sadrže informacije o smještaju Gradskog muzeja Bakar, materijalu iz rimskog perioda, materijalima bakarskog patricijata. Muzej ima pomorsku zbirku, 10 slika maniriste Ivankovića iz Boke Kotorske (1850.-1870.), bidermajer, NOB i dr.
zbirka: