hr | en

Arhivska građa Zbirke Barešić

naslov:
Arhivska građa Zbirke Barešić
primatelj:
mjesto:
godina:
1968. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1049
opis:
Prema popisu Komisije ova Zbirka sadrži 125 brojeva sa ukupno 929 komada arhivskih listova podijeljenih u skupine: arhiv Križevačke pukovnije, arhiv Bjelovarskog ceha i nacrti zgrada i objekata u Bjelovaru i okolici.
zbirka: