Elaborat o ustanovama na Cresu i Lošinju

naslov:
Elaborat o ustanovama na Cresu i Lošinju
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1209
opis:
Elaborat je napisan na osnovu uvida u stanje zgrade Creskog muzeja, smještaja zbirki, uvidom u prostor depoa. Sadrži podatke o sakralnoj zbirci franjevačkog samostana konventualaca u Cresu, plan osnivanja Pomorskog muzeja Mali Lošinj i program kulturne ponude.
zbirka: