Program rada Centra za kulturu Narodnog sveučilišta Mali Lošinj (Creski muzej, Arheološka zbirka Osor) za 1987.

naslov:
Program rada Centra za kulturu Narodnog sveučilišta Mali Lošinj (Creski muzej, Arheološka zbirka Osor) za 1987.
primatelj:
mjesto:
godina:
1987. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1232
opis:
U Planu se predviđa sređivanje muzejskog postava, izdavanje kataloga i vodiča, nabava odgovarajućih suvenira, zaštitnog uređaja, osiguranje prostora i stručnog kadra te priprema izložbe u MDC-u u Zagrebu.
zbirka: