Idejna studija palače Arsan - Petris u Cresu - tlocrti M1:100

naslov:
Idejna studija palače Arsan - Petris u Cresu - tlocrti M1:100
autor:
primatelj:
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1233
opis:
Restauratorski zavod Hrvatske predlaže Idejnu studiju za restauraciju palače Arsan Petris u Cresu i adaptaciju za Creski muzej.
zbirka: