Medalja i portret Strossmayera ustupljeni Dijecezanskom muzeju u Đakovu

naslov:
Medalja i portret Strossmayera ustupljeni Dijecezanskom muzeju u Đakovu
mjesto:
godina:
1955. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1473
opis:
Antun Bauer bilježi da je Dijecezanskom muzeju u Đakovu ustupio medalju s glavom Strossmayera, rađenu za svečani lanac rektora i dekana Sveučilišta u Zagrebu, a kustosu Dijecezanskog muzeja prodao portret Strossmayera koji je rad kipara Kerdića (model u gipsu-patiniran).
zbirka: