Bilješka o osnivanju gradskih muzeja i razlici u nazivima - gradski muzej i muzej grada

naslov:
Bilješka o osnivanju gradskih muzeja i razlici u nazivima - gradski muzej i muzej grada
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1730
opis:
Antun Bauer bilježi kako je nakon rata nastalo puno lokalnih i pokrajinskih muzeja zahvaljujući privatnoj inicijativi sakupljača i ljubitelja starina. Gradski muzeji vezani su uglavnom za osnivača (gradska poglavarstva ili gradski narodni odbori).
zbirka: