Gradski muzej Ilok - postav, smještaj

naslov:
Gradski muzej Ilok - postav, smještaj
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1845
opis:
Antun Bauer piše da je na Plenumu muzejskih radnika Slavonije u Iloku 19.5.1965. potaknuta diskusija o koncepciji muzeja u Iloku i njegovoj daljnjoj perspektivi te pitanje smještaja. Kurija Brnjaković ne zadovoljava zahtjeve postava. Drugo pitanje je organizacijsko.
zbirka: