Podaci o Iloku u prospektu Turističkog društva Vučedol

naslov:
Podaci o Iloku u prospektu Turističkog društva Vučedol
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-1897
opis:
Zabilježeno je da se u prospektu Turističkog društva Vučedol iz Vukovara 1971. nalaze i podaci o Iloku s fotografijama dvorca (Odescalchi) u boji.
zbirka:
teme: