Osnivanje Zavičajnog muzeja u Kninu

naslov:
Osnivanje Zavičajnog muzeja u Kninu
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-2087
opis:
Preporuka sa sjednice Muzejskog društva 2.7.1969. za osnivanje Zavičajnog muzeja u Kninu. Muzej je radi odnosa stanovništva prema muzeju bio preseljen u Sinj, Klis, Split. Potrebno ga je vratiti u Knin.
zbirka: