hr | en

Analitička vaga za numizmatičku zbirku Muzeja Slavonije

naslov:
Analitička vaga za numizmatičku zbirku Muzeja Slavonije
autor:
mjesto:
godina:
1955. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-2644
opis:
Antun Bauer je zabilježio da je analitička vaga koju je nabavio za numizmatičku zbirku Muzeja Slavonije precizna i da je u ormariću, platio je i račun poslao u Osijek. Cijena vage bila je 38 500 dinara.
zbirka: