Zaštita kulturnih spomenika za slučaj ratnih sukoba - izvještaj sa službenog puta u Slavonski Brod

naslov:
Zaštita kulturnih spomenika za slučaj ratnih sukoba - izvještaj sa službenog puta u Slavonski Brod
autor:
mjesto:
godina:
1951. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-3278
opis:
Antun Bauer je po nalogu Ministarstva za nauku i kulturu pregledao muzeje u Slavonskom Brodu i Vukovaru, pregledao sve vrijednosti, predložio koje predmete treba izdvojiti i zaštititi, predložio izradu sanduka za smještaj vrijednog materijala.
zbirka: