Izvještaj sa službenog puta Komisije za restituciju u kotaru Vinkovci, Vukovar, Županja, Slavonski Brod

naslov:
Izvještaj sa službenog puta Komisije za restituciju u kotaru Vinkovci, Vukovar, Županja, Slavonski Brod
autor:
primatelj:
mjesto:
godina:
1948. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-3341
opis:
U izvještaju Komisije za restituciju Antun Bauer opisuje svoj put u Slavonski Brod, Vinkovce, Vukovar, Županju i situaciju koju je zatekao prilikom posjeta u pojedinim mjestima; neorganiziranost i neinformiranost (npr. u Slavonskom Brodu).
zbirka: