Bilješka o sadržaju dopisa Muzeju narodne revolucije u Zagrebu

naslov:
Bilješka o sadržaju dopisa Muzeju narodne revolucije u Zagrebu
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-3494
opis:
Antun Bauer bilježi sadržaj za dopis koji bi uputio Muzeju narodne revolucije u Zagrebu u kojemu traži da se založe za popravak kule koja je imala stratešku važnost u obrani Požege.
zbirka: