Program rada Galerije umjetnina (Split) za 1980.

naslov:
Program rada Galerije umjetnina (Split) za 1980.
autor:
primatelj:
mjesto:
godina:
1979. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-3662
opis:
Kao i prošle godine Galerija je imala problema sa sredstvima za osiguranje i otkup. Znanstveni rad je važna komponenta rada Galerije. Planiran je rad na obradi i valorizaciji. Od tematskih izložaba je, između ostalih, planirana izložba Ante Katunarića. Planirana nabava stručne literature.
zbirka: