Odgovor na dopis

naslov:
Odgovor na dopis
primatelj:
mjesto:
godina:
1960. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-4821
opis:
Gradski muzej Vukovar odgovara na dopis tajniku Hrvatskog školskog muzeja Klobučaru i prilažu popis umjetnina koje su primili. Traže da im se pošiljke šalju na Muzej. M. Tita 19, a ne na GNO Vukovar.
zbirka: