Molba za korištenje arheoloških materijala u svrhu snimanja filma o Vučedolu

naslov:
Molba za korištenje arheoloških materijala u svrhu snimanja filma o Vučedolu
primatelj:
mjesto:
godina:
1964. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-4835
opis:
Budući da je Arheološki muzej prvi puta odbio molbu Marijane Klaić, Rokov perivoj 1, Zagreb za korištenjem arheološke građe s obrazloženjem da njezina knjiga snimanja ne odgovara stvarnom stanju, ona ponavlja molbu, pozivajući se valjane kolzultacije.
zbirka: