Rezultati istraživačkog i naučnog rada (Lijeva Bara, Kriva Bara, Vučedol...

naslov:
Rezultati istraživačkog i naučnog rada (Lijeva Bara, Kriva Bara, Vučedol...
primatelj:
mjesto:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-4867
opis:
Na početku izvještaja su podaci o evidenciji hitnih zaštitnih zahvata na arheološkoj građi s dokumentacijom s opisima i crtežima, a o udrugom dijelu oizvještaj o sređivanju gradskog arhiva Vukovar, evidencija starih arhiva kotara, dokumentaciija o radničkom pokretu i sl.
zbirka: