hr | en

Dogovor u vezi s planom rada Galerije u Vukovaru u 1967.

naslov:
Dogovor u vezi s planom rada Galerije u Vukovaru u 1967.
primatelj:
Bauer, Antun (primatelj)
mjesto:
godina:
1966. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-5169
opis:
Vladimir Marenić, voditelj Galerije umjetnina u Vukovaru moli Antuna Bauera da korigira njegov plan izložaba koji je dogovarao s kolegama u Osijeku. Također mu javlja da je održan sastanak likovnih radnika Vukovara.
zbirka: