Planiranje postavljanja stalnih muzejskih izložaba na području otočja Cres i Lošinj

naslov:
Planiranje postavljanja stalnih muzejskih izložaba na području otočja Cres i Lošinj
primatelj:
mjesto:
godina:
1987. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-5711
opis:
MDC predlaže Osoru lapidarij u okviru crkve sv. Marije, hidroarheološke zbirke Ilovik i Unije - prostor osnovne škole, Glagoljaški put u Valunu na otvorenom, izložbe o ribarstvu na Cresu, a na Susku SIZ (samoupravna interesna zajednica) kulture traži izložbu narodih nošnji.
zbirka: