Ugovor o najmu izložbe između arhitekta Marijana Vejvode i MDC-a

naslov:
Ugovor o najmu izložbe između arhitekta Marijana Vejvode i MDC-a
mjesto:
godina:
1987. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
A-5712
opis:
Tomislav Šola napisao je ugovor od osam članaka kojim regulira odnose između najmodavca izložbe Revitalizacija kulturnih dobara i prostora Cresa i Lošinja Marijana Vejvode i najmoprimca MDC-a koji će izložiti 30 panoa dokumentarne građe u svom prostoru.
zbirka: