Muzeologija

naslov:
Muzeologija / glavna i odgovorna urednica Višnja Zgaga ; redakcija informatičkog nazivlja Mirna Šimat, Denis Bučar
ostali autori:
Zgaga, Višnja  (urednik)
nakladnik:
materijalni opis:
1 sv.
mjesto:
issn:
0353-7552
sažetak:
MDC-ov godišnjak za muzeološku problematiku "Muzeologija" u najnovijem dvobroju (41/42) donosi referate održane na konferenciji Komiteta za dokumentaciju (CIDOC) Međunarodnog komiteta za muzeje (ICOM) u Zagrebu (24. - 27. svibnja 2005.). Objavljeni radovi prate tematsku strukturu konferencije održane o temi "Dokumentacija i korisnici". To su: Dokumentacija i korisnici; CIDOC-ovo radno otvorenje; Dostavljanje informacija korisnicima; Modeliranje podataka i standardi; Mrežni projekti kulturne baštine; Katalogizacija kulturne baštine; Konzervatorska i restauratorska dokumentacija; Digitalno očuvanje; Zbirke online; Multimedijalni proizvodi; Usluge. Zastupljeno je 49 autora iz Velike Britanije, Grčke, Italije, Singapura, Njemačke, Austrije, Francuske, Rusije, Italije, Kanade i Hrvatske, čija su imena, ustanove i e-mail adrese navedene u prilogu časopisa. Iako su svi radovi objavljeni na engleskom jeziku uoči konferencije na CD-ROM-u (DOCUMENTATION AND USERS [Elektronička građa] : Proceedings of the CIDOC Annual Conference, Zagreb, May 2005 / aditor Maja Šojat-Bikić. Zagreb : Zagreb City Museum, 2005.), njihovim prevođenjem i objavljivanjem u „Muzeologiji“, omogućuje se šira i temeljitija recepcija u hrvatskoj sredini, naglasila je glavna i odgovorna urednica Višnja Zgaga, ravnateljica MDC-a i jedna od organizatorica CIDOC-ove konferencije u Zagrebu.
jezik:
vrsta građe:
sadržan u:
Muzeologija - Sv. 41-42 (2004.-2005.)
lokacija:
Knjižnica MDC-a
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
numerički podaci:
Sv. 41-42 (2004.-2005.)

sadržaj:

41/42

Dostavljanje informacija o zbirkama korisnicima / Andrew Roberts. Str. 9 - 21 Učenje, širenje znanja i surađivanje : CHIN-ovo iskustvo / Patricia Young. Str. 22 - 28 Arhivi, knjižnice, muzeji - mogućnosti suradnje u globalnoj informacijskoj infrastrukturi : hrvatska iskustva tijekom godišnjih seminara / Mirna Willer. Str. 29 - 34 Web stranica CIDOC-a : analiza slučaja o ponovnoj upotrebi informacija / Richard Light. Str. 35 - 41 Kulturne mreže i kulturni portali : nova infrastruktura kulturnog sektora / Aleksandra Uzelac. Str. 42 - 51 Muzejski dokumentacijski centar i njegovi korisnici / Višnja Zgaga. Str. 52 - 62 Ontološki pristup muzejskim informacijama / Oreste Signore. Str. 63 - 70 Priča između redaka : istraživanje zbirki dokumenata o kulturnoj baštini distribuiranih online korištenjem metoda na bazi ontologija / Efthimios C. Mavrikas, Evangelia Kavakli, Nicolas Nicoloyannis. Str. 71 - 81 Tezaurusi povijesnih razdoblja : prijedlog za standardizaciju / Martin Doerr, Athina Kritsotaki, Stephen Stead. Str. 82 - 97 Okvir rada virtualnih izložbi : primjena XML procesiranja podataka za objavljivanje muzejskog sadržaja na webu / Ali S. Elbekai, Nick Rossiter, Vassil T. Vassilev. Str. 98 - 112 Predmeti iz prošlosti, priče za sadašnjost / Sophia Bakogianni, Evangela Kavakli, Alexandra Bounia. Str. 113 - 122 Informatizacija mreže hrvatskih muzeja / Mirna Šimat, Ozren Harlović. Str. 123 - 129 Državni muzeji u Berlinu (DMB) i njihov novi dokumentacijski sustav / Monika Hagedorn-Saupe, Axel Ermert. Str. 130 - 132 Katalogizacija umjetničkih djela : vodič za opisivanje i vizualnu dokumentaciju (www.vraweb.org/CCOweb) / Monika Hagedorn-Saupe, Axel Ermert. Str. 133 - 136 Prema dogovorenoj europskoj platformi za digitalizaciju kulturnoga i znanstvenog naslijeđa Minerva - ministarska mreža za vrednovanje aktivnosti u digitalizaciji / Giuliana De Francesco. Str. 137 - 146 Informacijske tehnologije u ruskim muzejima : tradicionalni i suvremeni pristupi / Lev Y. Noll. Str. 147 - 151 Katalogiziranje kulturnih dobara južnog Tirola / Alexandra Pan. Str. 152 - 160 Brzo i jednostavno ili složeno i profesionalno / Sylvia Mader. Str. 161 - 164 Kustosov izazov : standard za dokumentiranje u muzejima za sve? Iskustva Centra za očuvanje naslijeđa (HCC), Singapore / Faith Teh Eng Eng. Str. 165 - 170 Povijesni arhiv Egejskog mora - Ergani : dokumentacija, upravljanje i publikacija resursa kulturnog naslijeđa na semantičkoj mreži / Vagelis Stournaras, George Papanagiotou, Christis Konnaris, Efthimios C. Mavrikas. Str. 171 - 174 Dokumentiranje, izlaganje i predstavljanje Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice / Mikica Maštrović. Str. 175 - 183 Ferdo Goglia i Zvonimir Wyroubal - začetnici sustavne restauratorske dokumentacije u Hrvatskoj / Denis Vokić. Str. 184 - 195 Informacijski sustav kulturne baštine RH Teuta / Lana Križaj. Str. 196 - 204 Prašina bez vjetra? : dugoročno očuvanje digitalnih podatka. Str. 205 - 208 Integriranje radi pristupa : dostava prikupljenih informacija o zbirkama u Muzeju V&A / Frances LLoyd-Baynes. Str. 209 - 217 Croato-Aegyptica Electronica - model obrade i analize staroegipatskih predmeta u muzejskim i privatnim zbirkama u Hrvatskoj : dokumentacijski i komunikacijski pristup / Mladen Tomorad, Goran Zlodi. Str. 218 - 239 Donacije gradu zagrebu online / Višnja Zgaga. Str. 240 - 249 Digitalne baze muzejske građe na webu - nužnost današnjice ili gubitak zarade za muzeje / Dora Bošković, Jelena Balog. Str. 250 - 255 Pristup multimedijskim projektima / Ervin Šilić. Str. 256 - 259 Primjer multimedijske muzejske dokumentacije / Ružica Pepelko. Str. 260 - 262 EXAT 51 i Nove tendencije na CD-ROM-u / Snježana Pintarić. Str. 263 - 265 Redizajn web stranica Muzejskoga dokumentacijskog centra http://www.mdc.hr : od muzeja i za muzeje / Lada Dražin-Trbuljak. Str. 266 - 276 Registar muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj : suočavanje s različitim potrebama korisnika / Markita Franulić. Str. 277 - 285 Informacijske usluge muzejskih knjižnica za korisnike 21. stoljeća : kako radi knjižnica MDC-a / Snježana Radovanlija Mileusnić. Str. 286 - 295 Personalni arhiv ili muzealiziranje muzealaca / Jozefina Dautbegović. Str. 296 - 300 Mobilna vrata : muzeji, mobilni telefoni i dokumentacija svakodnevnog života / Konstantinos Arvanitis. Str. 301 - 316 Autorskopravni problemi izlaganja i otkupa umjetničke instalacije čiji je sastavni dio umjetnina drugog autora / Nataša Ivančević. Str. 317 - 319