Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2008.

prošireni naslov:
Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2008. : Muzeji kao pokretači društvenih promjena i razvoja : minimumaximumuseum = International Museum Day : Museums as agents of social change and development
autor:
Ljubičić, Boris  (dizajner)
suradnik:
AKD d.o.o.  (tisak) ; Ljubičić, Boris  (fotograf) ; Studio International  (priprema)
mjesto:
datacija:
2008. g.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: v = 98 cm; š = 68 cm;
vrsta građe:
opis:
Autor plakata se u oblikovanju teme, koja problematizira muzej kao instituciju u društvu, izražava simbolički. Autor plakata se u oblikovanju teme, koja problematizira muzej kao instituciju u društvu, izražava simbolički. Muzej je predstavljen malim svijetlom (reflektor) smještenim u središtu plakata od kojega se po vertikali u uskom snopu širi svijetlost. Podloga plakata svedena je na ornament načinjen od horizontalnih pravilnih redova slova složeniih u neprekinuti niz riječi "minimumaximumuseum". Autorova je namjera bila da skoro neprimjetnim vezivanjem riječi minimum, maximum, museum uvodi u novi kontekst vrijednosti gdje je "... muzej interpoliran između maksimuma i minimuma kao poseban potencijal društva i mogući pokretač promjena i razvoja".
inventarna oznaka:
8171