13 - 24 od 171
ostali autori:
Kaštelan, Jure  (autor uvoda, predgovora) ; Sorić, Ante  (autor uvoda, predgovora) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
Zagreb :  MTM , 1987
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Braut, Marija  (fotograf) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Mjeda, Luka  (fotograf) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
Zagreb :  ARTO , 1989
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
Zagreb :  Galerija Schira , 1981
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Vranić, Goran  (fotograf) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
Rovinj :  Adris grupa , 2011
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
13 - 24 od 171