ostali autori:
Kaštelan, Jure  (autor uvoda, predgovora) ; Sorić, Ante  (autor uvoda, predgovora) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
Zagreb :  MTM , 1987
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba