ostali autori:
Paljetak, Luko  (autor uvoda, predgovora) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba