vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka monografskih publikacija
vrsta građe:
numerički podaci:
51 (2014). Str. 64 - 75
zbirka:
Knjižnica   - Analitika
vrsta građe:
numerički podaci:
48/49 (2011). Str. 246 - 252
zbirka:
Knjižnica   - Analitika
vrsta građe:
numerički podaci:
40 ,3/4 (2009). Str. 34 - 38
zbirka:
Knjižnica   - Analitika