1 - 12 od 19
ostali autori:
Križić-Roban, Sandra  (autor uvoda, predgovora) ; Šimić, Irena  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Čorak, Željka  (autor uvoda, predgovora) ; Križić-Roban, Sandra  (urednik)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka monografskih publikacija
ostali autori:
Križić-Roban, Sandra  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
nakladnik:
numerički podaci:
Sv. 90, 91 (2012.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
nakladnik:
numerički podaci:
Sv. 94, 95 (2014.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Janković, Radmila Iva  (autor uvoda, predgovora) ; Križić-Roban, Sandra  (autor uvoda, predgovora) ; Viculin, Marina  (autor uvoda, predgovora)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
1 - 12 od 19