ostali autori:
Bartolić, Vilma  (autor uvoda, predgovora) ; Vranić, Goran  (fotograf)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba