ostali autori:
Kovač, Leonida  (autor uvoda, predgovora) ; Maroević, Tonko  (autor uvoda, predgovora) ; Perica, Blaženka  (autor uvoda, predgovora) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Maroević, Tonko  (autor uvoda, predgovora) ; Zidić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
Zagreb :  Muzej Mimara , 2011
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba