vrsta građe:
numerički podaci:
13 ,1/2 (1982). Str. 37 - 38
zbirka:
Knjižnica   - Analitika