ostali autori:
Križić-Roban, Sandra  (autor uvoda, predgovora) ; Mandić, Igor  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba