vrsta građe:
numerički podaci:
29 ,1/2 (1998). Str. 129 - 131
zbirka:
Knjižnica   - Analitika