numerički podaci:
za leta 1984. - 1985
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka bibliografija
numerički podaci:
za leta 1982. - 1983
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka bibliografija
numerički podaci:
za rok 1980. - 1981
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka bibliografija
numerički podaci:
za rok 1979
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka bibliografija