vrsta građe:
numerički podaci:
(1997). Str. 146 - 152
zbirka:
Knjižnica   - Analitika
vrsta građe:
numerički podaci:
23 ,1/4 (1992). Str. 137 - 138
zbirka:
Knjižnica   - Analitika
vrsta građe:
numerički podaci:
23 ,1/4 (1992). Str. 110 - 113
zbirka:
Knjižnica   - Analitika