vrsta građe:
numerički podaci:
18 ,1/4 (1987). Str. 35 - 36
zbirka:
Knjižnica   - Analitika