ostali autori:
Jurić, Radomir  (autor uvoda, predgovora) ; Miočinović, Boris  (autor uvoda, predgovora) ; Rotovnik, Mitja  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba
ostali autori:
Jurić, Radomir  (autor uvoda, predgovora) ; Miočinović, Boris  (autor uvoda, predgovora) ; Pajk, Milan  (fotograf) ; Rotovnik, Mitja  (autor uvoda, predgovora)
nakladnik:
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka kataloga izložaba