1 - 12 od 71
ostali autori:
Krasnov, Đuro  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 7, br. 15, 16 (1969.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Krasnov, Đuro  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 6, br. 13, 14 (1968.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Krasnov, Đuro  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 5, br. 11, 12 (1967.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Zmajić, Bartol  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 4, br. 9, 10 (1966.)
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Krasnov, Đuro  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 23, br. 34, dodatak
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Zmajić, Bartol  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 21, br. 32
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
nakladnik:
numerički podaci:
God. 19, br. 30
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka Bauer
ostali autori:
Bauer, Antun  (urednik)
nakladnik:
numerički podaci:
God. 15, br. 26
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka Bauer
ostali autori:
Bauer, Antun  ((ur.))
nakladnik:
numerički podaci:
God. 13, br. 24
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka Bauer
ostali autori:
Fabry, Edgar  ((ur.))
nakladnik:
numerički podaci:
God. 44, br. 55
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
ostali autori:
Fabry, Edgar  ((ur.))
nakladnik:
numerički podaci:
God. 45, br. 56
vrsta građe:
zbirka:
Knjižnica   - Zbirka periodike
1 - 12 od 71